Kinderopvang Wolkewietje

Opvangvormen

U heeft de keuze uit vaste opvang, incidentele opvang en flexibele opvang van uw kind. Op deze manier gaan wij mee met uw tijd en behoeften.

Vaste opvang

U kunt gebruik maken van vaste opvang op dagdelen of via een urensysteem.

Vaste dagdelen houdt in dat uw kindje iedere week op dezelfde dagdelen kan worden gebracht.
In incidentele gevallen is het mogelijk om dagdelen te ruilen binnen hetzelfde kalenderkwartaal.

Het ochtenddagdeel is van 7-12.30 uur en het middagdagdeel van 12.30 - 18.00 uur. Vaste uren houdt in dat u uw kindje in kunt schrijven op vaste uren, waarbij uw kindje iedere week tussen deze uren kan worden gebracht. U bent hierbij niet gebonden aan de dagdeeltijden. U kunt uw kindje bijvoorbeeld inschrijven voor opvang tussen 9.00 en 15.00 uur, waarna maar 6 uren per dag in rekening wordt gebracht en dit wordt dan opgerekend naar een vast maandbedrag. Sowieso vindt opvang vóór 7 uur en na 18 uur plaats via dit systeem.

Incidentele opvang

Indien u in incidentele gevallen opvang nodig heeft, kunt u van tevoren een incidenteel dagdelencontract bij kinderopvang Wolkewietje sluiten. Vervolgens kunt u informeren of er op de door u benodigde dagdelen ook plaats is. Indien dit het geval is, kan de opvang doorgang vinden.

Alleen de dagdelen die u aanvraagt en waarop plaats is, worden in rekening gebracht.

Flexibele opvang

De flexibele opvang wordt ook onderscheiden in dagdelen en uren. Bij flexibele dagdelen kiest u een gemiddeld aantal dagdelen per week,waarvan u gebruik wilt maken.
Deze dagdelen kunnen onevenredig over de weken verdeeld per kalenderkwartaal opgemaakt worden. U kunt de benodigde dagdelen doorgeven tot woensdagmiddag 12 u.
voor de week erop volgend. Bij flexibele opvang middels het urensysteem, kiest u een gemiddeld aantal uren per week
waarvan u gebruik wilt gaan maken. Deze opvanguren kunnen vervolgens onevenredig verdeeld over het kalenderkwartaal ingepland worden. U kunt de benodigde opvang tot op kwartieren afgerond doorgeven tot woensdagmiddag 12u.
voor de week erop volgend.