Kinderopvang Wolkewietje

Algemeen


Kinderopvang Wolkewietje is een kleinschalige kinderopvanginstelling in Groningen-zuid. De opvang bestaat uit één verticale groep van 12 kindplaatsen. Dit houdt in dat baby's en peuters in dezelfde groep op worden gevangen. Dit heeft als voordeel dat broertjes en zusjes bij elkaar in de groep worden geplaatst, dat een kindje vier jaren in dezelfde groep zit en dat de kinderen van elkaar kunnen leren. Er zijn vier groepleidsters op kinderopvang Wolkewietje werkzaam.

Altijd op de hoogte

Door de kleinschaligheid zijn de lijnen kort, er is veel gelegenheid voor mondelinge communicatie. Er wordt tevens gebruik gemaakt van de Bitcare Ouder app. 

MEER INFORMATIE OVER DE BITCARE OUDER APP

Tevens kan er, indien gewenst gebruik gemaakt worden van een schriftje , waar voor de baby´s dagelijks en voor de peuters wekelijks in wordt geschreven. Hiernaast is er minimaal 1 keer per jaar een oudercontact. Eens per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een 10-minutengesprekje (indien noodzakelijk vaker) en eens per jaar worden alle ouders en kindjes gelijktijdig uitgenodigd op een locatie naar keuze, voor een gezellig samenzijn waarbij zo mogelijk alle ouders en kindjes aanwezig zijn.

Ontwikkeling


Verder wordt er vroege en voorschoolse educatie gegeven (zie pedagogische visie en beleid) en wordt er daarnaast aandacht besteed aan diverse andere thema's; ook vindt er jaarlijks een reisje met de peuters plaats.

GGD controles

Kinderopvang Wolkewietje wordt door de GGD regelmatig gecontroleerd op de volgende items: ouders, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kindratio, pedagogisch beleid en de praktijk, klachtenregeling en vroege en voorschoolse educatie. Een afschrift van de inspectierapporten vindt u direct na binnenkomst bij kinderopvang Wolkewietje op het prikbord. Tevens zijn de inspectierapporten na te lezen via www.landelijkregisterkinderopvang.nl

 

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvang Wolkewietje is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 949011435. Dit houdt in dat u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag indien uw kindje bij kinderopvang Wolkewietje
op wordt gevangen en u inkomen uit arbeid genereert dan wel studeert. Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

Lees meer