Kinderopvang Wolkewietje

Klachtencommissie

Indien u een klacht heeft over kinderopvang Wolkewietje, kunt u dit vanzelfsprekend met de
groepsleidsters of het hoofd bespreken. Mocht u dit niet willen, dan kunt u uw klacht ook bij de interne klachtencommissie van Wolkewietje, welke uit ouders bestaat, indienen. Ook is het mogelijk om uw klacht rechtstreeks bij de stichting klachtencommissie kinderopvang (de SKK) in te dienen.

Alle klachten worden behandeld conform de wet klachtrecht cliënten zorgsector de klachtenprocedure kunt u vinden onder deze tekst.

Nadat uw kindje bij kinderopvang Wolkewietje is geplaatst, ontvangt u de namen van de leden van de interne klachtencommissie, alsmede de wijze waarop zij bereikbaar zijn en meer informatie over de SKK en hoe u daar eventueel een klacht in kunt dienen.

Stroomschema klachten

Klachtenprocedure