Oudercommissie

Kinderopvang Wolkewietje beschikt over een oudercommissie, die de belangen van de ouders behartigt. Tevens heeft zij een adviesrecht ten aanzien van een aantal zaken en dient zij als aanspreekpunt voor de ouders.

In de oudercommissie nemen drie ouders zitting. Nadat uw kindje bij kinderopvang Wolkewietje is geplaatst ontvangt u de namen van de leden van de oudercommissie en de wijze waarop zij bereikbaar zijn.

Het volledige reglement oudercommissie en het huishoudelijk reglement oudercommissie zijn opgenomen in het pedagogisch beleid en ter inzage beschikbaar.

Tevens is de oudercommissie lid van de klachtenkamer oudercommissies en van de belangenvereniging BOINK.